mgr Barbara Kukuryka

Dyżury w semestrze letnim 2016/2017 :

środa          9.30 – 10.00 sala 107

czwartek    13.30 – 14.00 sala 105

Wykładowca UKKNJF

Specjalność – praktyczna nauka języka francuskiego

Koordynator bloku praktycznej nauki języka francuskiego

Opiekun I i II roku

Przewodnicząca Komisji Wyborczej CKNJO i EE

Tytuł magistra wydziału romanistyki UW w 1984 roku; praca magisterska poświęcona  literaturze francuskiej XIX wieku.

 

Zajęcia w UKKNJF:

Praktyczna nauka języka francuskiego na I roku, II (pisanie tekstów argumentacyjnych), na III (tłumaczenia).

Lektorat języka francuskiego – poziom B2

 

Doświadczenie zawodowe

Od 1998 – Uniwersyteckie  Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW

1990  – 2000 współpraca z prywatną Szkołą Językową „Poliglota” – przygotowanie i prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach (zajęcia w grupach i indywidualne), kursy w firmach, ukierunkowanie na słownictwo profesjonalne (hotelarstwo i turystyka, business)

1996 – 2000  Studium Hotelarsko-Turystyczne, ul. Krasnołęcka 3 – prowadzenie zajęć

według programu autorskiego w zakresie turystyki, hotelarstwa i gastronomii; organizacja i udział w wymianach ze szkołami hotelarskimi we Francji

od 1995 – kursy (zajęcia w grupach, indywidualne; specjalizacja – przygotowanie do egzaminów DELF/DALF, gramatyka języka francuskiego) w Instytucie Francuskim, ul. Widok 12

1994 – 1999 organizacja  i prowadzenie egzaminów  resortowych w ORBISIE

2000 – 2005 –  przygotowanie sesji egzaminacyjnych i przewodniczenie komisji

egzaminacyjnej na przewodników i pilotów wycieczek w Urzędzie Marszałkowskim

województwa mazowieckiego

1992 – 1996  Liceum  Jana III Sobieskiego , ul. Czerniakowska 128 – nauczyciel języka francuskiego

1985 – 1990 Międzywydziałowy Ośrodek Nauczania Języków Obcych, obecnie Szkoła Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski – prowadzenie zajęć na wydziałach Historii oraz Resocjalizacji.

1984 – 1985    Société Générale – przedstawicielstwo banku francuskiego, tłumacz, asystentka Dyrekcji , ul. Stawki 2.

 

Dodatkowo:

Od 2011 roku – szkoleniowiec nauczycieli języka francuskiego w ramach międzynarodowych staży letnich organizowanych przez Katolicki Uniwersytet w Louvain-la-Neuve w Belgii

Od 1995 – członek komisji egzaminacyjnej DELF, DALF w Instytucie Francuskim w Warszawie

Od 2005 –  prowadzenie szkoleń dla przyszłych egzaminatorów egzaminów DELF/DALF.

2000 – 2004 roku – vice-prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF.-EUROPE