mgr Judyta Rudawska

e-mail: j.rudawska@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2016/17:
wtorek 7.45-8.15, czwartek 7.45- 8.15
pok. 101, I piętro, Al. Niepodległości 22

Stanowisko: 
Starszy wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik Praktyk w UKKNJF UW.

Stopień naukowy:
Stopień magistra uzyskany na Wydziale Neofilologii UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Praca magisterska z zakresu językoznawstwa napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Bogackiego, obroniona w roku 1982.
Stopień licencjata z filologii angielskiej (SWPS, 2006)
Specjalizacja:  
Nauczanie gramatyki i fonetyki języka francuskiego
Kształcenie nauczycieli języków obcych
Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle w nauczaniu języków obcych

Zajęcia:
Praktyczna Nauka Języka Francuskiego RS II rok
Fonetyka korektywna I rok
Gramatyka praktyczna I i II rok
Gramatyka praktyczna II rok Dodatkowa specjalność
e-lektorat języka francuskiego – poziom B1

Funkcje w UKKNJF UW:
Opiekun studentów I roku UKKNJF UW
Koordynator bloku przedmiotów językoznawczych
Odpowiedzialny za siatkę zajęć

Praktyka zawodowa:
– starszy wkładowca w UKKNJF od 1991
– 1989 – 1991 XVII Liceum A.Frycza Modrzewskiego w Warszawie
– 1982 – 1989 asystent w Instytucie Filologii Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego (zajęcia z zakresu językoznawstwa)