mgr Małgorzata Chojnacka

e-mail: m.chojnacka@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2016/17:
Wtorek 13.45-14.1515, czwartek 13.45- 14.15, piątek 13.45-14.00
pok. 108 a, I piętro, Al. Niepodległości 22
Stanowisko: 
Wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik Praktyk w UKKNJF UW.
Stopień naukowy:
Stopień magistra uzyskany na Wydziale Neofilologii UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Temat pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa „Metaforyzacja języka politycznego w prasie francuskiej”. Praca napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Pieńkosa, obroniona w roku 1992.
Specjalizacja: 
Dydaktyka języków obcych
Kształcenie nauczycieli języków obcych
Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych

Zajęcia:

Praktyczna nauka języka francuskiego – I i III rok, I specjalność francuska
Dydaktyka przedmiotowa- III rok, II specjalność francuska
Lektorat języka francuskiego- poziom średniozaawansowany

Funkcje w UKKNJF UW:
Opiekun studentów III roku UKKNJF UW
Kierownik praktyk pedagogicznych i opiekuńczo-wychowawczych UKKNJF UW
Opiekun praktyk pedagogicznych studentów CKNJOiEE  II specjalności francuskiej
Koordynator II specjalności francuskiej

Praktyka zawodowa:
– lektor w NKJF od 1992
– wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego od 2005.
– lektor w Institut français de Varsovie 1994-2002
– lektor w CKNJOiEE od 2004
– egzaminator etapu okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego od 2011
– egzaminator egzaminów Delf-dalf 2005-2007
Publikacje:
Autorka polskiej adaptacji podręcznika „Taxi 1”- 2005
Działalność:
Członek stowarzyszenia Prof-Europe od 2003