prof. zw. Mieczysław Gajos

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Gajos
profesor nauk humanistycznych
e-mail: mh.gajos@uw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 9.00-10.00.

Zainteresowania naukowe
Glottodydaktyka, językoznawstwo stosowane, psycholingwistyka.

Studia i praca naukowa
1976-1980  Studia magisterskie w zakresie filologia romańska (Uniwersytet Łódzki)
1988 Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.(Rozprawa: Vers l’optimalisation de la formation des futurs professeurs de français langue étrangère.)
1995 Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.(Rozprawa: Reprezentacje graficzne w dydaktyce języka obcego.)
2005 Profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki.
2007 Profesor zwyczajny, Uniwersytet Łódzki.

Praca dydaktyczna w Uniwersytecie Warszawskim:
Wykłady, konwersatoria i ćwiczenia  z zakresu metodyki nauczania języka francuskiego jako obcego oraz akwizycji języka, seminarium licencjackie z zakresu glottodydaktyki  i językoznawstwa stosowanego.

Autor ponad stu publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa stosowanego i dydaktyki języka francuskiego jako obcego, w tym monografie naukowe, artykuły oraz materiały do nauczania języka francuskiego jako obcego: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, poradniki metodyczne, słowniki.

Ważniejsze publikacje
A. Monografie :
1. Reprezentacje graficzne w dydaktyce języka obcego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
2. Dydaktyka ortografii dźwięku języka obcego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999.
3. Procedury tworzenia skróconych form leksykalnych w języku francuskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
4. Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej : FONETYKA,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010, str. 135.

B. Artykuły naukowe / rozdziały w monografiach:
1. Polonismes rencontrés dans la structure des phrases françaises,   Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 15/1987, str. 171-192.
2. Place et rôle des observations de classes dans le processus de la formation de futurs professeurs du français langue étrangère,   Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria 30/1991, str. 139-154.
3. S’auto-observer pour s’auto-former,   FFF – Frühes Fremdsprachenlernen Franzősisch,  [red. M.Prinz], Gunter Narr Verlag Tübingen 1999, s. 99-108.
4. Pour un français apprivoisé,   Französisch heute 2/1999, str. 144-154 (Ed. Kallmeyersche Verlagsbuchhandiung)
5. 20. Les unités lexicales réduites : aspects linguistiques et didactiques,   Points communs: linguistique, traductologie, glottodidactique, [red. A.Kacprzak], Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2002, str. 68-74.
6. Quand un enseignant s’installe devant l’ordinateur,   Romanica Olomucensia XI, Acta Universtitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica,  Philologica 79, Olomouc 2002, str. 269-275.
7. Du non-linguistique au communicatif,   FFF- Frühes Fremdsprachenlernen Französisch II, [red. Manfred Prinz], Giessener Beiträge Fremdsprachendidaktik im Gunter Narr Verlag Tübingen 2003, str. 41-47.
8. L’orthographe française: approche ludique,   FFF- Frühes Fremdsprachenlernen Französisch II, [red. Manfred Prinz], Giessener Beiträge Fremdsprachendidaktik im Gunter Narr Verlag Tübingen 2003, str. 116-125.
9. La Francophonie dans les programmes et les  manuels de FLE en Pologne, in : Francophonie et diveristé linguistique, Opera Romanica 7, Edito Universitatis Bohemiae Meridionalis, Ceske Budejovice 2005, str. 59-71
10. Parler en écrivant : le lexique des internautes français, in : Verbum, Analecta Neolatina, t.VIII, fasc.1, Akadémiai Kiado, Budapest 2006, str. 171-180.
11. Nauczyć się języków obcych – o autonomii w glottodydaktyce, in: „Twórczy uniwersytet,  Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego”. [Red.Jarosław Pluciennik, Kinga Klimczak]. Wydawnictwo UŁ, Łódź  2013, str. 29-38.
12. Tu piges? Un apprenant polonais face à l’argot français,  in :Alicja Kacprzak & Jean-Pierre Goudaillier, 2014, « Fonctions identitaires en situations diglossiques : argots – dialectes – patois », Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, str. 200.
13. Le bruitage en tant que déclencheur de la créativité et de la parole en classe de langue, in : Studia Romanica Posnaniensia XLI/3/2014 : 33-45.
14. Sukces i porażki przyszłych nauczycieli języka francuskiego jako języka obcego  in: Karpeta-Peć, B., Kucharczyk, R., Smuk, M., Torenc, M. „Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce”, Warszawa. Instytut Germanistyki UW, Instytut Romanistyki UW. 2014, str. 53-65.
15. Strategie kognitywne w przyswajaniu relacji fonogramicznych w języku obcym na przykładzie języka francuskiego, in: Baran-Łucarz, M. „Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych”, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 2014, str. 255-266.
16. Les  portraits d’Edith Piaf : les représentations visuelles et verbales, in : Fatima Ahnouch, Rabie Robay, « Portraits et autoportraits dans la littérarature et les arts visuels», Editions Universitaires Européennes. 2015, str.133-146.
17. Les étudiants polonophones face aux voyelles nasales françaises,  in : NEOFILOLOG nr 44/1, Poznań-Łódź : PTN, 2015. Str. 21-37.
18. Redakcja naukowa czasopisma NEOFILOLOG nr 44/1, Poznań-Łódź, 2015.
19. Un, deux, trois… c’est pas si simple que ça ! Les difficultés des apprenants polonophones face aux nombres français, in : Magdalena Sowa,  « Enseignement / apprentissage du français face aux défi de demain », Wydawnictwo Werset, Lublin, 2015, str. 166-182.
20. Teatralne role Edith Piaf ,  in : Pamiętnik Teatralny, Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki. Rok LXV/2016, Zeszyt 1-2,  str. 225-239.