PUNKTY ECTS

System ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) służy do oceny postępów studenta.

Procedury opracowała Komisja Europejska mając na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie. Program obowiązuje w większości krajów europejskich. Dzięki temu studenci mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach, które wprowadziły system ECTS, a studia odbyte w innym państwie mogą być uznane przez uczelnię macierzystą. Przeliczanie punktów Za zaliczone semestry niezależnie od kraju i uczelni, student ma do zdobycia określoną liczba punktów.

Punkty przyznawane są za wszystkie formy zajęć: od ćwiczeń i wykładów po praktyki i pracę dyplomową. Ich ilość nie jest zależna od uzyskanej oceny. Student studiów dziennych uzyskuje zazwyczaj: 60 punktów rocznie, czyli 30 w trakcie jednego semestru.

Łącznie podczas studiów musi uzyskać:

180 punktów na studiach pierwszego stopnia ,

120 na studiach drugiego stopnia,

300 na studiach jednolitych magisterskich.

Więcej na ten temat: http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/student/studia-w-toku/ects/