PRAKTYKI NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH UKKNJA

ZESPÓŁ DS.PRAKTYK

mgr Barbara Górska – kierownik zespołu

dr Piotr Sokołowski – opiekun praktyk opiekuńczo – wychowawczych na studiach podyplomowych

w specjalności nauczycielskiej

dr Magdalena Junkieles – opiekun praktyk dydaktycznych na studiach podyplomowych

w specjalności nauczycielskiej

mgr Anna Walewska – opiekun praktyk dydaktycznych na studiach podyplomowych dla nauczycieli

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W UKKNJA 2017/2018

STUDIA PODYPLOMOWE W SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I SEMESTR

I semestr – 30 godz. – praktyki opiekuńczo – wychowawcze – zaliczenie na ocenę (zalicza Opiekun praktyk, dr Piotr Sokołowski, piotrs@lm.pl na podstawie Dziennika praktyk, Portfolio oraz Potwierdzenia odbytych praktyk.)

REGULAMIN PRAKTYK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dziennik praktyk z wzorem wypełniania

Karta zadań A
Karta zadań B1
Karta zadań B2

Zgoda/deklaracja/potwierdzenie (wydrukować obustronnie na 1 kartce)

Informator dla mentora (wydrukować obustronnie na 1 kartce)

STUDIA PODYPLOMOWE W SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

II i III SEMESTR

II i III semestr – 120 godz. – praktyki dydaktyczne – zaliczenie na ocenę (zalicza opiekun praktyk, dr Magdalena Junkieles, mjunkieles@gmail.com, po III semestrze na podstawie: Dziennika praktyk, Teaching portfolio, Karty oceny praktykanta oraz Potwierdzenia odbytych praktyk.)

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dydaktycznych – Załącznik nr 5 do Regulaminu praktyk w UKKNJA

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU: PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

II i III SEMESTR

II i III semestr – 60 godz. – praktyki dydaktyczne – zaliczenie na ocenę (zalicza opiekun praktyk, mgr Anna Walewska, anna.walewska@uw.edu.pl, po III semestrze na podstawie: Dziennika praktyk, Teaching portfolio, Karty oceny praktykanta oraz Potwierdzenia odbytych praktyk.)

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dydaktycznych – załącznik nr 6 do Regulaminu praktyk w UKKNJA

DOKUMENTY DO POBRANIA (dla obu specjalności):

Zgoda/deklaracja/potwierdzenie

Informator dla mentora

Karta oceny praktykanta

Karta obserwacji

Lesson plan

Wniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie zatrudnienia

Dziennik praktyk z wzorem wypełniania